ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്
  • ഫാക്ടറികൾ
  • കോർവയർ

വ്യാപാരമുദ്രയായ CORENTRANS ഉള്ള ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്‌ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്®, മെറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംയോജിത പരിഹാരങ്ങളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ വിതരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ.2010-ൽ സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, CORENTRANS®ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ലോഹ യന്ത്രങ്ങളും സംയോജിത പരിഹാരങ്ങളും നൽകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.സ്ലിറ്റിംഗ് ലൈൻ, കട്ട്-ടു-ലെംഗ്ത്ത് ലൈൻ, പ്രസ്സ് മെഷീൻ, ട്യൂബ് & പൈപ്പ് മിൽ, ഇആർഡബ്ല്യു ട്യൂബ് മിൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് മിൽ, ട്യൂബ് എൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, വയർ ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻ, റോൾ ഫോർമിംഗ് ഉപകരണം, ഇലക്ട്രോഡ് ലൈൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പെയർ പാർട്സ് & ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ.

ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്