ഷാങ്ഹായ് കോർ‌വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

CZ പർലിൻ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ

  • C/Z Purlin Roll Forming Machine

    സി / ഇസെഡ് പർലിൻ റോൾ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ

    സി / ഇസെഡ് പർലിൻ റോൾ ഫോർമിംഗ് മെഷീൻ ഗിയർബോക്സ് ഡ്രൈവ് സ്വീകരിക്കുന്നു; മെഷീൻ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്; ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പോർട്ട് രൂപഭേദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് പോസ്റ്റ്-ഫോമിംഗ് ഷിയറിംഗ് സ്വീകരിക്കുന്നു.