ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

SS ട്യൂബ് മിൽ

  • സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ വ്യാവസായിക പൈപ്പ് നിർമ്മാണ യന്ത്രം

    സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ വ്യാവസായിക പൈപ്പ് നിർമ്മാണ യന്ത്രം

    Sടെയിൻലെസ്-സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് നിർമ്മാണ മെഷീൻ സീരീസ് വ്യാവസായിക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.വെൽഡഡ് പൈപ്പ് ടെക്നോളജി വികസനം എന്ന നിലയിൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ വെൽഡിഡ് പൈപ്പ് പല മേഖലകളിലും (കെമിക്കൽ, മെഡിക്കൽ, വൈനറി, ഓയിൽ, ഫുഡ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ, എയർ കണ്ടീഷണർ മുതലായവ) തടസ്സമില്ലാത്ത പൈപ്പിന് പകരമായി.