ഷാങ്ഹായ് കോർവയർ ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്

സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻ

  • സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻ

    സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻ

    നേരായ വയർ ഡ്രോയിംഗ് മെഷീൻകുറഞ്ഞ കാർബൺ, ഉയർന്ന കാർബൺ, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ വയറുകൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, വയറുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ഇൻലെറ്റ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് വ്യാസങ്ങൾക്കായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും.